เครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย

Body Composition Analyzer

เครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย คืออะไร?

เครื่องวัดองค์ประกอบของร่างกาย หรือ Body Composition Analyzer เป็นเครื่องมือสำหรับวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย ด้วยหลักการอ่านค่าจากความต้านทานของกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ในร่างกาย โดยใช้หลักการ BIA (Bioelectrical Impedance Analysis) ซึ่งกระแสไฟฟ้าที่ใช้ ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย

 

Bioelectrical Impedance Analysis ( BIA ) คือ

วิธีการวัดองค์ประกอบของร่างกายจากความต้านทานไฟฟ้า โดยอาศัยสมมุติฐานว่า ไขมันเป็นฉนวนและทำให้เกิดความต้านทานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น ดังนั้นกล้ามเนื้อที่มีส่วนประกอบของน้ำอยู่ในเซลล์มากกว่า จึงมีความต้านทานน้อยกว่าเซลล์ไขมันที่มีไขมันอยู่เป็นจำนวนมากเป็นต้น

การจำแนกประเภท เครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย

เครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย 1 คลื่นความถี่ แบบมือจับ

จากรูปที่1 จะเห็นได้ว่า เครื่องวัด 1 คลื่นความถี่ แบบมือจับ จะวัดคลื่นกระแสไฟฟ้า แขนข้างหนึ่งไปยังแขนอีกข้างหนึ่งเท่านั้น ส่วนขาจะใช้การคำนวณโดยประมาณ ส่วนใหญ่จะใช้ในบ้าน

 

เครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย 1 คลื่นความถี่ แบบยืน

จากรูปที่ 2 จะเห็นได้ว่า เครื่องวัด 1 คลื่นความถี่ แบบยืน จะใช้วัดคลื่นไฟฟ้าจาก ขาข้างหนึ่งไปยังขาอีกข้างหนึ่ง ในส่วนลำตัว และ แขนใช้การคำนวณ โดยประมาณ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ในบ้าน

 

เครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย 2 คลื่นความถี่ แบบยืน

จากรูปที่ 3 จะเห็นได้ว่า เครื่องวัด 2 คลื่นความถี่ ( Dual Frequency ) แบบยืน จะวัดคลื่นกระแสไฟฟ้าจาก ขาข้างหนึ่งไปสู่ขาอีกข้างหนึ่งและลำตัว ส่วนแขนจะใช้การคำนวณ โดยประมาณ ส่วนใหญ่จะนิยมใช้ใน ฟิตเนส หรือคลีนิก แต่ไม่แม่นยำมากนักเนื่องจากใช้การ คำนวณ โดยประมาณ

 

เครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย 3 คลื่นความถี่ แบบยืนและมือจับ

จากรูปที่ 4 จะเห็นได้ว่า เครื่องที่วัด 3 คลื่นความถี่ ขึ้นไป ( Multi Frequency ) จะวัดคลื่นกระแสไฟฟ้าจากแขนข้างหนึ่งไปสู่แขนอีกข้างหนึ่ง , ขาข้างหนึ่งไปสู่ขาข้างหนึ่ง และ แขนไปสู่ขา เป็นการวัดแยกแต่ละส่วน แขนซ้าย แขนขวา ลำตัว ขาซ้าย ขาขวา เป็นการวัดผลจริงทั้งหมดอย่างละเอียด ไม่มีการคำนวณโดยการประมาณ จึงมีความแม่นยำสูง

ทำไมต้อง Accuniq ?

( แอค-คู-นิก )

อันดับ 1 เครื่องวัดวิเคราะห์ร่างกาย

 • เริ่มต้นการวัดผลแบบ Multi frequency (เริ่มต้น 3 คลื่นความถี่ขึ้นไป)
 • วัดค่าละเอียดได้มากกว่าทุกแบรนด์
 • แม่นยำเที่ยงตรงมากที่สุด 99% เมื่อเทียบกับเครื่อง DEXA ( เครื่องฉายรังษีX พลังงานต่ำ )
 • ทุกรุ่นวิเคราะห์ผลแบบแยกส่วนเเขนซ้าย แขนขวา ขาซ้าย ขาขวา และลำตัว ทำให้ได้ค่าที่ครบถ้วน
 • วัดผลได้ตั้งแต่อายุ 1-99 ปี ประเมินผลทั้งเด็กและผู้ใหญ่
 • วัดผลเชิงลึก เช่น พื้นที่ไขมันช่องท้อง ภาวะอ้วนลงพุงและภาวะบวมน้ำ เพื่อจัดการปัญหาได้ครบทุกมิติ
 • ตรวจวัดกล้ามเนื้ออย่างละเอียด ทั้ง Soft lean mass และ Skeletal Muscle Mass จึงทำให้ประเมินปริมาณกล้ามเนื้อได้อย่างแม่นยำ
 • ประเมินประเภทรูปร่างให้ละเอียดมากถึง 20 รูปแบบ เพื่อการวิเคราะห์รูปร่างอย่างชัดเจน
 • ใช้ร่วมกับ App ใน Android & IOS สามารถบันทึกผล แข่งขัน และแชร์ข้อมูลผ่าน Social Media ได้

 

Good Benefits

 • ดึงดูดให้ผู้เข้าร่วมงานมาสนใจบูธและกิจกรรมของแบรนด์
 • ใช้ในการวิจัย
 • สร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เหนือกว่าด้วยเครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายอันดับ 1
 • สร้างความน่าเชื่อถือมั่นใจผลการวิเคราะห์ร่างกายจากเครื่องที่ใช้ในโรงพยาบาลชั้นนำ
 • จัดกิจกรรมคืนกำไรให้กับลูกค้า
 • ช่วยในการพรีเซลส์ออกบูธจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • เป็นสวัสดิการให้กับพนักงาน
 • สร้างความน่าเชื่อถือมั่นใจผลการวิเคราะห์ร่างกายจากเครื่องที่ใช้ในโรงพยาบาลชั้นนำ
 • ช่วยในการเปิดตัวสินค้าประชาสัมพันธ์สินค้าแบรนด์
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ติดตามพัฒนาการด้านสุขภาพของผู้ใช้
 • ช่วยในการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

 

Best Service

 • ทีมงานผู้เชี่ยวชาญ ให้คำปรึกษาอย่างมืออาชีพ ด้วยประสบการณ์กว่าสิบปี
 • เมื่อเครื่องมีปัญหามีช่องทางการติดต่อหลากหลายช่องทาง สะดวกรวดเร็ว
 • มีเจ้าหน้าที่สแตนด์บายให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
 • มีมาตรฐานการติดตามสถานะการซ่อมอย่างเป็นระบบ โดยช่างผู้ชำนาญการ
 • ธุรกิจไม่สะดุด กรณีต้องส่งเครื่องกลับมาซ่อม มีเครื่องสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อม
เครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย Accuniq BC380

Accuniq Body Composition Analyzer 

เครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย Accuniq วัดค่าอะไรได้บ้าง?

น้ำหนัก (Weight)
ดัชนีมวลกาย (Body Mass Index – BMI)

มวลไขมัน (Body Fat / Fat mass)
เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (Percentage Body Fat – PBF)
ระดับไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat level)
ปริมาณพื้นที่ของไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat Area)
มวลไขมันในช่องท้อง (Visceral Fat Mass)
มวลไขมันใต้ผิวหนัง (Subcutaneous Fat Mass)

ระดับความอ้วน (Obesity Degree)
เส้นรอบท้อง (Abdominal Circumference – AC)
เส้นรอบเอวต่อรอบสะโพก (Waist to Hip Ratio – WHR)

มวลร่างกายไร้ไขมัน (Fat Free Mass – FFM)
ปริมาณแร่ธาตุในกระดูก (Mineral
มวลกล้ามเนื้อ (Soft Lean Mass – SLM)
มวลกล้ามเนื้อติดกระดูก (Skeletal Muscle Mass – SMM)
โปรตีน (Protein)

ปริมาณน้ำในร่างกาย (Total Body Water – TBW)
สามารถวิเคราะห์ไขมัน กล้ามเนื้อ และสภาวะบวมน้ำ (ECW Ratio) แบบแยกส่วน (Segmental Analysis) แขนซ้าย แขนขวา ขาซ้าย ขาขวาและลำตัว
สามารถวิเคราะห์น้ำในเซลล์ (ICW) น้ำนอกเซลล์ (ECW) และสภาวะบวมน้ำ (ECW Ratio)

 

การประเมินผลภาพรวม (Comprehensive Evaluation)
ประเภทรูปร่าง (Body Type)
อายุทางชีวภาพหรืออายุเปรียบเทียบ (Biological Age)
พลังงานที่ร่างกายต้องการขั้นพื้นฐาน (Basal Metabolic Rate – BMR)
พลังงานที่ร่างกายใช้ทั้งหมดต่อวัน เมื่อรวมกิจกรรมต่างๆ (Total Daily Energy Expenditure – TDEE)
มวลเซลส์ในร่างกาย (Body Cell Mass)

สามารถประเมินความสมดุลของร่างกาย (Body Balance Assessment)