ACCUNIQ 

 

อันดับ 1 เครื่องวัด วิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย ไขมัน กล้ามเนื้อ กระดูก น้ำ ฯลฯ

 

ACCUNIQ อันดับหนึ่ง เครื่องวัด วิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย ได้พัฒนาการวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกายที่แม่นยำมากโดยใช้ Bioelectrical Impedance และความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมของเราเอง ได้รับการตรวจสอบเพื่อความแม่นยำในการวัดโดยเทียบกับเครื่อง DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry) ที่ยอมรับกันเป็นว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องและแม่นยำที่สุดสำหรับการวัด วิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย

เครื่องวัด วิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย ไขมัน Accuniq bc380

Bioelectric Impedance Analysis

ACCUNIQ ใช้ BIA ขั้นสูง (Bioelectrical Impedance Analysis) และนวัตกรรมด้านวิศวกรรมที่มีประสิทธิภาพสูง ในการวัด วิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกายและเป็นลิขสิทธิ์หนึ่งเดียวของเรา ซึ่งมีความสัมพันธ์ และแม่นยำสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่อง DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry)

การวัดด้วยเครื่อง BIA มีความปลอดภัยและส่งกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กผ่านร่างกายเพื่อวัดความต้านทานต่อกระแสไฟฟ้า Body Fat เป็นตัวนำกระแสที่ไม่ดี ในขณะที่กล้ามเนื้อและน้ำเป็นตัวนำที่ดีกว่า

เครื่องวัด วิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย ไขมัน Accuniq

Fats (non-conductor)

No current flows = high resistance = high impedance

เครื่องวัด วิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย ไขมัน Accuniq

Muscle / water (conductor)

Current flows easily = low resistance = low impedance

เครื่องวัด วิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย ไขมัน Accuniq

ความสำคัญของการวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย

คนที่มีการรักษาสุขภาพสม่ำเสมอจะ มีอัตราคงที่ของระหว่างส่วนประกอบในร่างกายเช่น น้ำ โปรตีน ไขมันเกลือแร่ เมื่อความสมดุลในองค์ประกอบร่างกายของร่างกายของเราเสียไป เราอาจมีความเสี่ยงของโรค metabolic โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคอื่นๆ ที่เกิดจากโรคอ้วน หรือการบวมน้ำที่เกิดจากความไม่สมดุลของน้ำในร่างกาย

 

การวัด วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายด้วยหลายคลื่นความถี่

การวินิจฉัยโรคอ้วนที่แม่นยำสามารถทำได้อย่างเฉพาะเจาะจง เมื่อพิจารณาน้ำหนักและไขมันในร่างกายร่วมกัน คนที่มีกล้ามเนื้อเช่นนักกีฬาหรือนักออกกำลังกายมีน้ำหนักเกิน แต่เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายไม่เกินร้อยละของค่าเฉลี่ยมาตรฐาน เป็นต้น

เครื่องวัด วิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย Accuniq

 

ACCUNIQ ใช้เทคโนโลยี ประกอบด้วยการวัดวิเคราะห์ปริมาณน้ำในร่างกายน้ำระหว่างเซลล์ และน้ำนอกเซลล์โดยใช้ช่วงความถี่ (1KHz-1MHz) ผลการวิจัยมีประโยชน์ต่อผู้ให้บริการในการตรวจสอบความหลากหลายของสภาวะของโรค

 

การวัดหลายคลื่นความถี่

ความถี่ที่ต่ำกว่า 100kHz ใช้เพื่อวัดนอกเซลล์เมื่อไหลไปตามเยื่อหุ้มเซลล์และความถี่สูง 100kHz ขึ้นไปจะใช้เพื่อวัดปริมาณน้ำทั้งหมดเมื่อไหลผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ ยิ่งคลื่นความถี่มากขึ้นก็จะมีความแม่นยำมากขึ้น คลาดเคลื่อนน้อยขึ้นตามลำดับ

เครื่องวัด วิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย ไขมัน Accuniq
เครื่องวัด วิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย ไขมัน Accuniq

มี 8 จุดการสัมผัสด้วยความไวสูงและความสามารถในการทำซ้ำได้

ACCUNIQ ใช้วิธีการขั้วไฟฟ้าแบบสัมผัส 8 แบบที่ซับซ้อน แต่แม่นยำ

ACCUNIQ วิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายโดยวางขั้วไฟฟ้าทั้ง 8 ข้างไว้ที่มือและเท้า ทั้งสองข้างและข้อเท้าตามลำดับ

logo

 

 • 4-pole, 8-point touch-sensitive electrode method
 • Detachable / measuring electrodes
 • Accuracy

Competitors

 • 2-pole, 4-point touch-sensitive electrode method
 • Integrated / measuring electrodes
 • Easy

High Correlation with DEXA

 

เป็นวิธีการวัดวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย มีวิธีการต่างๆ เช่น

 • การตรวจด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT)
 • การถ่ายภาพด้วยคลื่นสนามแม่เหล็ก (MRI)
 • วิธีการให้ความหนาแน่นของน้ำเป็นต้น
 • วัดด้วยเครื่อง DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry)

 

DEXA (Dual Energy X-ray Absorptiometry):

เป็นเครื่องตรวจโดยใช้รังสีเอกซ์พลังงานต่ำ (รังสีจากการตรวจโรค)
มีข้อดีคือ ให้ความถูกต้องแม่นยำสูง ผู้รับการตรวจได้รับปริมาณรังสีน้อย สามารถใช้ตรวจกระดูกได้หลายส่วนรวมทั้งมวลกระดูกทั้งร่างกาย

 

– Dexa มีความปลอดภัยมากกว่าแบบอื่น ในแง่ของการได้รับรังสี ดังนั้น DEXA ปัจจุบันเชื่อกันว่าเป็นมาตรฐานการวัด วิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายที่แม่นยำ น่าเชื่อถือที่สุด และเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลก

 

อย่างไรก็ตาม DEXA จะทำการวิเคราะห์ไขมันในร่างกายได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ขึ้นอยู่กับสามองค์ประกอบ ไขมันกล้ามเนื้อและกระดูก

 

ACCUNIQ ได้ทำการทดสอบ ตรวจสอบความถูกต้อง แม่นยำ ของเครื่องวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย ACCUNIQ กับเครื่อง DEXA ในสถาบัน IHT (Integrative Health Technology) ที่เป็นมืออาชีพและยอมรับในระดับโลก ในด้านการวัด วิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐเท็กซัส และผลการทดสอบแสดงให้เห็นว่าการวัดค่าไขมันในร่างกายของ ACCUNIQ มีความสัมพันธ์ที่แม่นยำกับ DEXA สูงกว่าคู่แข่ง มีอัตราการคลาดเคลื่อนน้อยกว่า

เครื่องวัด วิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย ไขมัน Accuniq
เครื่องวัด วิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย ไขมัน Accuniq
เครื่องวัด วิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย ไขมัน Accuniq

กรณีศึกษาความถูกต้อง แม่นยำ ของการวัด BCA ที่ IHT (Integrative Health Technology) 

 

ค่าความแม่นยำในรูป เครื่องวัด วิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย Accuniq ในกราฟมีค่าใกล้เคียงกับ 1 มาก

โดยทดสอบจาก ระหว่างมวลไขมัน ของเครื่อง DEXA (LBM) กับมวลไขมันในร่างกาย (LBM) ที่วัดได้โดยใช้เครื่องวัด วิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย BCA ค่าความแม่นยำของเครื่องต่างๆได้ค่าดังนี้

 • ACCUNIQ เท่ากับ 0.93 ซึ่งสูงกว่า
 • บริษัท A (0.91)
 • บริษัท B (0.85)

ซึ่งพิสูจน์ความถูกต้องแม่นยำเมื่อเทียบกับ DEXA ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกในการวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย ที่ยอมรับกันในโลก

จุดวัดที่ข้อเท้า

 

ACCUNIQ ใช้จุดวัดที่ข้อเท้าไม่เหมือนใครเพื่อให้ผู้ใช้สามารถวัดไขมันในร่างกายได้อย่างสะดวกโดยไม่ต้องถอดถุงเท้า

เครื่องวัด วิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย ไขมัน Accuniq BC300