เครื่องวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย Accuniq bc510

Body Composition Analyzers ACCUNIQ BC 510

 

กรณีศึกษาการเปรียบเทียบ Accuniq BC510 เครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกาย 

กับมาตรฐานสากลสำหรับการวัดวิเคราะห์น้ำภายในร่างกาย

ได้ค่าการวัดแสดงความแม่นยำสูงมาก

( Correlation Coefficient R = 0.97)

Reappearance Rate ( Correlation Coefficient R = 0.99)

ที่มา: ความถูกต้องของน้ำในร่างกายทั้งหมดในความต้านทาน (X-SCAN)

ACCUNIQ BC510

ส่วนบน เครื่องวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย Accuniq bc510

The BC-510 Combines accuracy and design for the most demanding programs. Large Scale Platform and 7” Color Touch Display are the highlights of this award winning body composition analyzer.

ส่วนประกอบ เครื่องวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย Accuniq bc510
Model ACCUNIQ BC510
Measuring method Tetra-polar electrode method using 8 touch electrodes
Frequency range 5, 50, 250, 550 kHz
Measuring site Whole body and Parts of body (arms, legs, torso)
Result item Body Composition ResultBody weight, Standard body weight, lean body mass, body fat mass, skeletal muscle mass, protein ,mineral, total body water, intracellular water, extracellular water, body mass index, percentage of body fat, edema, waist to hip ratio, visceral fat level, visceral fat area, abdominal circumference, soft lean mass and its dual bar graph, body composition variation (edema, soft lean mass, 8 times cumulated graph of body weight, segmental soft lean mass, segmental mass of body fat, body type, body cell mass, basic metabolic rate, total energy expenditure, age matched of body, study item (segmental impedance and reactance classified by frequency), blood pressure (when connected with blood pressure monitor of our company), QR codeSegmental ResultSegmental E.C.W. /T.B.W., Segmental soft lean mass, segmental mass of body fat, study item (segmental impedance and reactance classified by frequency)Result sheet for children (Option)Weight, Standard weight, Lean body mass, Mass of body fat, Subcutaneous fat mass, Skeletal muscle mass, Soft lean mass, Protein mass, Mineral mass, Total body water, Intracellular water, Extracellular water, Body mass index, Percentage of body fat, Waist to hip ratio, Body type, degree of obesity, Child growth curve (height, weight), Body cell mass, Basal metabolic rate, Total energy expenditure, Age matched of body, Nutritional assessment, Body composition change, Segmental soft lean mass, Segmental mass of body fat, Study item (Segmental impedance classified by frequency), QR code

 

Current About 180mA
Power consumption 60 VA
Power supply Input (AC100〜240V、50〜60Hz), Output (DC12V, 5A adapter)
Display 7inch wide color LCD
Input device Touch screen, PC remote control
Transmissible device USB port, RS-232C, Bluetooth (Option)
Printing device A4 printer, thermal printer (Option)
Dimension 447 X 670 X 955mm (W X D X H)
Weight About 21kg (main unit)
Measuring range 100 ~ 950 Ω
Measuring time Within 1minute
Applicable height 50 ~ 220cm
Applicable weight 10 ~ 250kg
Applicable age 1 ~ 99세
Operation ambient Temperature 5〜40℃, Humidity 15〜93%(non condensing)
Storage ambient Temperature -25〜70℃, Humidity lower than 93% (non condensing)
มือจับ เครื่องวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย Accuniq

Product details

· Frequency range: 5, 50, 250, 550 kHz
· Measurement site: Measurement by whole body, site (right arm, right leg, left arm, left leg, body)
· Various result sheets: body composition result sheet, result sheet (optional), pediatric result sheet (option)
· Size: 496 X 820 X 1150mm (W x D x H ± 10mm)
· Measurement mode: Body scale mode / Body composition mode
· QR code: Scan the QR code of the LCD and result sheet to send and check the measurement result to the management website

PLUS ACCUNIQ MANAGER

 

All New ACCUNIQ Manager Client Tracking System
Connect Clients to Test Results
Print/Email Test Results
Complete Chart and Graph Analysis
Works on Individual Devices and Servers

 

MANAGER PLUS


Web Based Tracking for Clinics and Health Clubs

โปรแกรมเครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบในประกอบร่างกาย Accuniq

BC-510 Features

4 Frequency 8 Touch contacts
Muscle Mass Analysis Segmental *Skeletal Muscle-Soft Lean Mass-Fat Free Mass
and healthy ranges

Obesity Analysis SegmentalSubcutaneous Fat-Visceral Fat-Visceral Fat Area

Body Water AnalysisIntracellular-Extracellular Water-% Water Segmental
Phase Angle/Reactance/Impedance Measurements

Control GuideBMR-TEE-Results Analysis-Total Score

Full 10” Color Touch Screen Display
QR Code Scan for Mobile Devices
Bluetooth Communication-Optional
Store 100.000 Measurements

Result Sheet

ใบรายงานผลเครื่องวัด วิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย Accuniq bc510
เครื่องวัดวิเคราะห์ส่วนประกอบร่างกาย Accuniq bc510 result sheet

1. การวัดวิเคราะห์องค์ประกอบในร่างกาย

การวัดผลการวิเคราะห์ส่วนประกอบของร่างกาย (เช่นน้ำในร่างกายโปรตีนสารอาหารและไขมันในร่างกาย) เทียบกับช่วงปกติ

 

2. การวิเคราะห์กล้ามเนื้อ / ไขมัน

กราฟของมวลกล้ามเนื้อโครงร่าง (SMM) และมวลไขมันแสดงให้เห็นถึงสัดส่วนของกล้ามเนื้อโครงร่างและไขมันในร่างกายที่ประกอบด้วยน้ำหนักตัวโดยรวม

 

3. การวิเคราะห์โรคอ้วน

กราฟเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกาย (PBF) และดัชนีมวลกาย (BMI) ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการประเมินความชุกของโรคอ้วนแสดงให้เห็นถึงข้อมูลทางคลินิกที่จำเป็นสำหรับการวิเคราะห์โรคอ้วน

 

4. การวิเคราะห์ภาวะอ้วนในช่องท้อง

ไขมันในร่างกายถูกแบ่งออกเป็นไขมันใต้ผิวหนังและไขมันอวัยวะภายใน ไขมันในอวัยวะภายในเกี่ยวข้องกับโรคในผู้ใหญ่และวัดตามปัจจัยหลายประการ

 

5. การแบ่งส่วนมวลไขมัน / กลุ่มแบบ Lean Mass

รายการนี้จะประเมินมวลกล้ามเนื้อของ 5 ส่วนของร่างกาย (แขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาขวาและลำตัว) ในสองกราฟ

 

6. การเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบของร่างกาย

กราฟนี้แสดงน้ำหนักมวลกล้ามเนื้อโครงร่างและมวลไขมันในร่างกายที่ติดตามในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เป็นสิ่งสำคัญที่คุณต้องใส่ใจกับผลการรักษาพยาบาลของคุณอย่างสม่ำเสมอ ACCUNIQ Result Sheet แทนที่จะพยายามควบคุมน้ำหนักของคุณในช่วงเวลาสั้น ๆ

 

7. การประเมินผลอย่างครบถ้วน

รายการนี้แสดงประเภทของร่างกายอายุทางชีววิทยาอัตราการเผาผลาญ (BMR) ค่าพลังงานรวมทุกวัน (TEE) และมวลของเซลล์ร่างกาย

 

8. คู่มือการควบคุม

รายการนี้แสดงน้ำหนักเป้าหมายและการควบคุมมวลกล้ามเนื้อ ไขมัน และค่ามาตรฐานที่แนะนำ

 

9. การประเมินโรคอ้วน

รายการนี้ประเมิน BMI, PBF ของคุณและระบุระดับความอ้วนของคุณ

 

10. ความต้านทาน

อิมพีแดนซ์โดยใช้คลื่นกระแสไฟฟ้าความถี่ที่ใช้กับส่วนของร่างกาย อิมพีแดนซ์เป็นค่าความต้านทานเมื่อกระแสไฟฟ้าไหลผ่านเข้าไปในร่างกาย แต่ละส่วนประกอบของร่างกายมีความต้านทานไม่เท่ากัน เครื่องวัดวิเคราะห์องค์ประกอบร่างกายจะอ่านค่าสะท้อนกลับ

 

11. การวิเคราะห์ความดันโลหิต ( อุปกรณ์เสริม )

รายการนี้บ่งบอกถึงข้อมูลความดันโลหิตของคุณเมื่อเครื่องเชื่อมต่อกับเครื่องวัดความดันโลหิตต่ำโดย ACCUNIQ นี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะประเมินระดับความอ้วนและความดันโลหิตของคุณในเวลาเดียวกัน